Ontology Monthly Report — April 2021 (Slovak)

Mesačná Správa Ontology

Apríl 2021

“Stále viac a viac aktív je postupne digitalizovaných a tokenizovaných. O to viac Bitcoin a ostatné kryptomeny predstavujú formu digitálneho zlata. Kryptomeny budú postupom času ešte naberať na dôležitosti.”

Li Jun, Zakladateľ Ontology, nedávna citácia v CNN.

Vývoj / Korporátne novinky

Pokrok vo vývoji

  • Zaznamenali sme skvelý pokrok vo vývoji Ontology EVM-integrovaného dizajnu a aktuálne je dokončených 85%, po úplnom dokončení bude plne kompatibilný s Ethereum kontraktmi

Vývoj produktu

  • Tento mesiac sme vydali ONTO v3.8.2, čím sa pridala podpora privátnych Ethereum transakcií a vysoko-rýchlostné transakcie.

dAplikácie

  • Do 24. Apríla 2021 bolo na MainNet spustených 113 dAplikácií

Rast komunity & Bounty

  • Ďalší skvelý mesiac pre Ontology komunitu! Tento mesiac sa nám podarilo nabrať nových 3 868 členov naprieč Ontology komunitami. Ako vždy, s radosťou vítame každého kto má záujem stať sa členom našej Ontology komunity!

Noví členovia tímu

Náš tím sa opäť rozrastá! Tento mesiac sme privítali do nášho tímu nového člena Business Development tímu, nového Senior Inžiniera, nového Java developer stážistu, nového HR stážistu a dvoch nových Marketing stážistov. Vitajte na palube!

Nábor

V Ontology sa vždy tešíme keď môžeme privítať nových členov do nášho tímu. Momentálne ponúkame zoznam otvorených pozícií, na ktoré hľadáme ambicióznych a usilovných ľudí. Pre zobrazenie všetkých dostupných pozícií navšítvte našu webstránku tu.

  • Senior GO Developer

Out & About — Event Spotlight

Tento mesiac si bol skutočne nabitý novinkami a vývojom:

Wing Finance, Ontology cross-chain DeFi lending platforma je už dostupná aj na Ethereum blockchaine. Spustenie nového Defi produktu “Any Pool” poskytne možnosti pre podstatne širšie publikum a umožní zmluvnosť a požičiavanie takmer čohokoľvek.

  • Počas predošlého mesiaca bol Li Jun, Zakladateľ Ontology zaneprázdnený početnými interview. Vystupoval napríklad v CNN Business a CryptoNews kde spolu s ostatnými zdieľal svoje myšlienky ohľadom kryptomien a taktiež niektoré nedávne novinky ohľadom decentralizovanej digitálnej identity.
  • V niektorých globálnych spravodajoch bola publikovaná čínska a anglická verzia reportu “Digital Securities Industry Development Report 2020”. Tento report bol vytvorený spoločne s lídrami odvetvia zahŕňajúc Cabin VC, Binance China Blockchain Research Institute, Gibraltar Stock Exchange Group (GSX Group), Hong Kong Digital Asset Exchange (HKBitEX) a UPRETS.

Want more Ontology?

You can find more details on our website for all of our decentralized solutions across identity and data, or keep up with us on Twitter. Our Telegram is for discussion, whereas the Telegram Announcement is designed for news and updates if you missed Twitter!

Active project domain: https://ont.io/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store